Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

Az NKM Csoport minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy az NKM Csoport weboldalán közzétett információk és adatok, tájékoztató jellegűek és az NKM Csoport döntésétől függően változhatnak.

A honlapon elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Az NKM Csoport semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok

Az NKM Csoport weboldalán szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalunk tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az NKM Csoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Védjegyek

Az NKM Csoport weboldalán szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az NKM Csoport tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az NKM Csoport írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az NKM Csoport a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

Adatvédelem

https://nemzetikozmuvek.hu/adatvedelem